Gröna tak för statliga organisationer

Gröna tak för statliga organisationer
Myndigheter hanterar många samhälleliga utmaningar. Klimatförändringar, urbanisering, buller och luftkvalitet är aktuella problem som kräver sunda lösningar. Gröna tak kan vara lösningen på dessa problem. På den här sidan kan du läsa om vad gröna tak kan innebära för tätorter.

Hur är ett grönt tak uppbyggt?

Ett grönt taks struktur beror på det underliggande takets specifikationer och byggnadens stödstruktur. Läs mer om de vanligast använda systemen för gröna tak nedan.

Systemstrukturer

Systemstrukturer för gröna tak

Kommunsubventioner för gröna tak

Fler och fler kommuner erbjuder subventioner för installation av gröna tak. Varför? Eftersom den här investeringen i hållbar grönska kommer att ge många fördelar i framtiden när det gäller livskvalitet och kommunens ekonomi. Eftersom ett grönt tak fungerar som en buffert för regnvatten och leder undan vattnet vid en senare tidpunkt, minskar det belastningen på avloppssystemet under kraftiga regnskurar. Under rådande klimatförändringar är detta en viktig fråga. Dessutom har det gröna taket en positiv effekt på luftkvalitet och minskar den omgivande temperaturen i området. Speciellt i städer, där det kan bli väldigt varmt på sommaren, bidrar gröna tak till ett behagligare klimat i staden.

Dessutom främjas biologisk mångfald eftersom gröna tak erbjuder en fristad för fjärilar, bin, insekter och fåglar. Det är dessutom bra att veta att människor mår bättre i gröna miljöer. Förutom att vi blir hälsosammare, minskar också våra osäkerhetskänslor. Din kommun kan därför bidra med en del av kostnaden för dessa positiva effekter på samhället.