Sedumtak 0-4°

Platt tak 0-4°Platta tak är idealiska som gröna tak. Systemstrukturen för platta och vattenbevarande gröna tak består av ett dräneringslager med fleecefiltermatta, en fukthållande substratrulle och ett växttäcke. Systemet är brandgodkänt enl. ENV1187:2 och uppfyller klass B roof (t2).

Platt tak 0-4°, specifikationer

 Lutning:                                                              0-4°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:            70 mm
 Vikt efter bevattning:                                           40 kg/m²

Systemstruktur

Platt tak 0-4°

1 Sempergreen sedummatta 30 mm

Förodlade sedummattor består av en blandning av sex till åtta olika sedumplantor. Sedumväxttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Fukthållande substratrulle 20 mm

Den fukthållande substratrullen är ett lättviktigt substrat för gröna tak som tillverkas av långa stenullsfiber. Det är ett bra och tåligt växtmedium som garanterar god vattenabsorbering.

3 Dräneringsmatta inkl. fleecefiltermatta 20 mm

Dräneringslagrets tjocklek baseras på takstrukturen och den vattenlagringskapacitet som krävs för det specifika klimatet.

Hämta systemstruktur