Sedumtak 0-4°

Platt tak 0-4°Platta tak är idealiska som gröna tak. Systemstrukturen för platta och vattenbevarande gröna tak består av ett dräneringslager med fleecefiltermatta, en fukthållande substratrulle och ett växttäcke.

 


Platt tak 0-4°, specifikationer

 Lutning:                                                              0-4°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:            70 mm
 Vikt efter bevattning:                                           40 kg/m²

Systemstruktur

Platt tak 0-4°

1 Sempergreen sedummatta 30 mm

Förodlade sedummattor består av en blandning av sex till åtta olika sedumplantor. Sedumväxttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Fukthållande substratrulle 20 mm

Den fukthållande substratrullen är ett lättviktigt substrat för gröna tak som tillverkas av långa stenullsfiber. Det är ett bra och tåligt växtmedium som garanterar god vattenabsorbering.

3 Dräneringsmatta inkl. fleecefiltermatta 20 mm

Dräneringslagrets tjocklek baseras på takstrukturen och den vattenlagringskapacitet som krävs för det specifika klimatet.

Hämta systemstruktur