Gröna tak för projektutvecklare

Gröna tak för projektutvecklare
Det finns många skäl för en projektutvecklare att välja ett grönt tak. Ett extensivt grönt tak förlänger takets livslängd och ökar fastighetens ekonomiska värde. Om du väljer ett grönt tak med vattenbuffring minskar du belastningen på avloppssystemet vid kraftiga regnskurar, vilket kan förhindra översvämning av gatan. Dessutom bidrar gröna tak till att reglera ljud och värme i byggnaden.

Hur är ett grönt tak uppbyggt?

Ett grönt taks struktur beror på det underliggande takets specifikationer och byggnadens stödstruktur. Läs mer om de vanligast använda systemen för gröna tak nedan.

Green roof system structures

Online project recommendations for your green roof