Tak för biologisk mångfald

Tak för biologisk mångfald 0-15°Ekosystemet påverkas vid byggnation. Med tak för biologisk mångfald främjar du biologisk mångfald i stadsmiljöer. Hjälp till att skapa bättre överlevnadsmöjligheter för bin och fjärilar genom att investera i en Bees & Butterfliesmatta från Sempergreen.

 

Tak för biologisk mångfald med 0–15 graders vinkel – specifikationer

 Lutning:                                                                          0-15°
 Tjocklek på systemstruktur med växttäcke:                   200-215 mm
 Vikt efter bevattning:                                                      220-225 kg/m²


Systemstruktur

Tak för biologisk mångfald 0-15°

1 Matta för biologisk mångfald från Sempergreen 40 mm

Förodlad matta för biologisk mångfald. Tillgänglig i olika varianter. Du kan till exempel lägga till vildängsblommor eller värd- och nektarplantor. Växttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Takjordssubstrat för biologisk mångfald 150 mm

Biologiskt mångfaldiga takjordssubstrat är näringsrika. Substratet har utformats specifikt för intensiv plantering av mattor för biologisk mångfald.

3 Dräneringsmatta inkl. fleecefiltermatta 11–20 mm

Dräneringslagrets tjocklek baseras på takstrukturen och den vattenlagringskapacitet som krävs för det specifika klimatet.

Våra växtmattor för biologisk mångfald

Hämta systemstruktur