Sedumtak 27–45°

Kraftigt lutande grönt tak på 27–45° Sempergreen har en perfekt lösning för tak med lutning. Sempergreens sedummatta typ T är förstärkt med plast på toppen och botten. Den här typen av växtmatta, i kombination med rätt systemstruktur, är därför mycket lämplig för (kraftigt) lutande användningsområden. Här kan du läsa om hur du omvandlar ditt lutande tak till ett hållbart grönt tak.

Kraftigt lutande grönt tak på 27–45° - specifikationer

 Lutning:                                                                    27-45°
 Tjocklek på systemstruktur med sedum:                 90 mm
 Vikt efter bevattning:                                                100-105 kg/m²

 

Systemstruktur

Systemstruktur för gröna tak – kraftigt lutande tak med sedum

1 Sempergreen sedummatta typ T (30 mm)

Förodlad sedummatta av typ T, bestående av en blandning av sex till åtta olika typer av sedumplantor. Styrkan hos denna växtmatta är dess plastförstärkta topp och underdel, vilket gör den lämplig för (kraftigt) lutande användningsområden. Växttäckningsgrad i procent vid leverans: minst 95 %.

2 Extensivt takjordssubstrat 50 mm

Extensivt takjordssubstrat bestående av lava, pimpsten och kompost. Produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

3 Substrathållare

Substrathållaren är ett plastgaller som tillverkas av återvunnen LDPE/HDPE. Substrathållaren förhindrar att substratet faller av den lutande ytan.

4 Vattenlagrande fleecematta 10 mm

Den vattenlagrande fleecemattan består av återvunna fiber. Mattan lagrar vatten och används för att skydda takbeläggningen. Mattan fungerar även som vattenlagring för växtmattan.

Hämta systemstruktur