Gröna tak för byggnadsentreprenörer

Gröna tak för byggnadsentreprenörer
Som byggnadsentreprenör kan det som en del av ditt entreprenadkontrakt ingå att installera extensiva gröna tak. Gröna tak utgör det översta lagret av takbeläggningen. Olika lösningar finns tillgängliga, från lättviktiga till vattenlagrande. Sedumtak är inte det enda alternativet – du kan även kombinera det med vildblommor och örter. Sempergreen kan alltid leverera från lager. Dessutom kan vi ge dig råd om ditt specifika projekt. Tillsammans kan vi göra ditt projekt riktigt lyckat!

Hur är ett grönt tak uppbyggt?

Ett grönt taks struktur beror på det underliggande takets specifikationer och byggnadens stödstruktur. Läs mer om de vanligast använda systemen för gröna tak nedan. 

Green roof system structures

Vad kostar ett grönt tak?

Priset för ett extensiva grönt tak beror på omständigheterna för ditt projekt. Vi ger dig gärna skräddarsydda råd och vi kan skicka ett referenspris till dig utan att du binder dig till något.

 

Produkterna finns alltid i lager

Vi på Sempergreen odlar alla våra produkter i våra egna plantskolor. Vi har ett omfattande lager av alla produkter. Därför kan vi nästan alltid leverera direkt från lagret.