Onderhoud van uw groendak

Een extensief groendak is zeer onderhoudsarm. Toch kan uw daktuin niet helemaal zonder onderhoud. Het verwijderen van ingewaaide onkruiden en enkele keren per jaar bemesten behoort hiertoe. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren, is het geen probleem om de planten te belopen. Ze zijn sterk genoeg om dit op te kunnen vangen.

Direct na aanleg

  1. Bemesting

Bemest het groendak direct na aanleg met Sempergreen Sedum Conditioner.

  1. Water geven

Als de aanleg in een warme en droge periode plaatsvindt, is het raadzaam het groendak gedurende 2 à 3 weken regelmatig te bewateren. Zo geeft u de wortels de kans te hechten aan de ondergrond.

 

Jaarlijks onderhoud

  1. Dakinspectie

Inspecteer het groendak minimaal 1 keer per jaar op (ingewaaide) onkruiden en zaden en verwijder deze handmatig. Doe dit bij voorkeur in het voorjaar, voordat het onkruid in bloei staat. Wij raden het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af ter bescherming van de biodiversiteit. Het aantal controles is afhankelijk van het aanwezige groen in de omgeving van uw dak.

Controleer daarnaast of het afvoersysteem nog functioneert. Verwijder eventueel ingewaaid blad.

  1. Bemesting

Herhaal het bemesten met Sempergreen Sedum Conditioner elke 9 maanden. Voor een extra boost kunt u uw groendak in april eenmalig met Sempergreen Sedum Power bemesten.

Bij een lichtgewicht opbouw bemest u het dak altijd in april eenmalig met Sempergreen Sedum Power, naast de herhalende bemesting met Sempergreen Sedum Conditioner.

Meer over onderhoudsmeststoffen