Sedummatta typ T

Sedummatta typ TSedummatta typ T är en växtmatta som har utformats speciellt för (starkt lutande) sadeltak och kan därför användas på tak med en taknock med en vinkel på upp till 45 grader. Vid leverans har växtmattorna alltid en täckningsgrad på minst 95 %. Sempergreens växtmattor produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna.

Sammansättning av Sedummatta typ T

Sedummatta typ T planteras med sex till åtta olika typer av sedum. Växterna odlas på en matta gjord av kokosnötsfiber och ett odlingssubstrat som utvecklats speciellt för syftet av Sempergreen. Sedum är en typ av suckulent som kan lagra vatten i bladen och som därför frodas i en mängd olika väderförhållanden. Kokosfibermattan är förstärkt med plast på toppen och botten, vilket gör mattan lämplig för användning på (starkt lutande) sadeltak.

Installation och underhåll

Maximal lutning för Sedummatta typ T är 45 grader. Minimumkravet för underhåll beror på systemets struktur (gödsling en till tre gånger om året). 

Beställ nu    Hämta faktablad