Pumphuset

  • Pumphuset 1
  • Pumphuset 2
  • Pumphuset 3
  • Pumphuset 1
  • Pumphuset 2
  • Pumphuset 3
  • Om det här projektet
  • Liknande projekt

2013 skapades den första offentliga vertikala trädgården i Sverige på ett pumphus i centrala Helsingborg. Den produkt som valdes för utsmyckningen av byggnaden var en SemperGreenwall. Helsingborg har mycket höga ambitioner vad gäller att hitta lösningar som begränsar klimatförändringarna. Dessutom används projektet inom den svenska forskningen för att fördjupa våra kunskaper om levande väggar.

Flexibelt modulärt system

På en av pumphusets böjda väggar finns denna SemperGreenwall, som täcker en yta på 32 m². Pumphusets SemperGreenwall består av ett antal Flexipanels. Detta flexibla modulsystem är särskilt lämpligt att använda på böjda ytor. Väggen har ett bevattningssystem som noga övervakar vattenmängden och hur mycket näringsämnen som måste tillsättas. Resultatet är en vacker, grön, levande vägg, året runt. Totalt användes 21 olika växter inom detta projekt, inklusive olika slags gräs, perenner och ormbunkar. Vegetationen omfattar både trädgårdsväxter och växter som växer vilt i den svenska naturen.

Här kan du se en film som visar hur SemperGreenwall i Helsingborg byggdes upp: