Aanleg lichtgewicht groendak

Deze aanleginstructie is geschikt voor daken met een maximale dakhelling van 10 graden.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

  • Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen).
  • Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
  • Wijs een locatie aan waar de pallets met vegetatiematten direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
  • Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.

BIJ AANKOMST VAN DE VEGETATIEMATTEN

  • Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw.
  • Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
  • Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting – de materialen over het dakoppervlak.

STAP 1 – Schoonmaken
Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.

 

 

STAP 2 – Wortelwerend folie aanbrengen (optioneel)
Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerend folie toe te passen. Breng de wortelwerend folie aan in de richting van de pijl. Zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door middel van een overlap van 50 cm.
 

 

STAP 3 – Drainagelaag aanbrengen
Rol de drainagebanen haaks uit over de wortelwerend folie (zie de richting van de pijl). Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainage voor op de grond of neem maatregelen om veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking.

De aanleginstructie van de geleverde drainage staat omschreven op het productblad. Deze kan opgevraagd worden via info@sempergreen.com.
 

STAP 4 – Scheidingsprofiel aanbrengen
Het scheidingsprofiel dient als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Plaats het profiel op minimaal 20 tot 30 cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.

 

 

STAP 5 – Grind aanbrengen
Breng een bolrooster of inspectieput aan over de aanwezige hemelwaterafvoer(en) voordat de grindlaag wordt aangebracht. Stort het grind tussen het scheidingsprofiel en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van het scheidingsprofiel.

 

STAP 6 – Substraatrol aanbrengen
Rol de substraatrol haaks uit over de drainagebanen (zie de richting van de pijl). Zorg dat de substraatbanen zonder overlap goed op elkaar aansluiten.

Tip bij droge weersomstandigheden: verzadig de substraatrol volledig met water voordat de vegetatiematten worden geïnstalleerd.
 

STAP 7 – Vegetatiematten aanbrengen
Rol de vegetatiematten haaks uit over de substraatrol (zie de richting van de pijl). Start met het uiteinde van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip de mat aan het eind van de baan met een schaar of stanleymes op maat. Snij nooit direct op de dakbedekking.

Zorg dat de vegetatiematten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met reststukken van de vegetatiemat.

STAP 8 – Irrigeren
Bewater direct na aanleg de vegetatiematten totdat de substraatrol volledig waterverzadigd is. Dit is noodzakelijk voor de doorworteling van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.

 

STAP 9 – Onderhoud en bemesting
Het onderhoud- en bemestingsadvies voor een Sedumdak kan opgevraagd worden via info@sempergreen.com.
Of download het document ‘Onderhoudsadvies Sedumdak’ via de website.

 
 
Download hier de aanleginstructie