Is een groendak toepasbaar op elk type dakbedekking?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het ISSO praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels (paragraaf 4.3.3 ‘Dakbedekkingssysteem’):

“Voor het ontwerp en de uitvoering van dakbedekking, dakdoorvoeringen, dakaansluitingen en compartimentering moet altijd de laatste versie Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen gebruikt worden.

Deze richtlijn is samengesteld door VEBIDAK, DAKMERK en Kiwa BDA Dakadvies. Enkellaagse dakbedekkingen zijn over het algemeen relatief gevoelig voor mechanische beschadigingen. Dit is een nadeel tijdens de aanleg van de dakinrichting. Dit geldt in het bijzonder voor losliggende kunststof dakbedekkingen (PVC-, TPO- en EPDM-membranen).

Bij voorkeur dient men voor het dakbedekkingssysteem minimaal twee lagen dakbedekking toe te passen, onderling en op de ondergrond volledig gekleefd (ondergrond dient niet-transporterend te zijn). Voor de toplaag komen bij voorkeur in aanmerking: APP- of SBS-gemodificeerde bitumen dakbanen, POCB-, ECB-dakbanen of bitumen-gecacheerde EPDM-dakbanen. Ook geschikt zijn vloeibaar aangebrachte bitumenlatex of gietasfalt.

Meer informatie over deze dakbedekkingssystemen is terug te vinden in de VBB Richtlijn Begroeide daken van DIAC onafhankelijk Dakadvies.

De toplaag van het dakbedekkingssysteem moet wortelvast zijn conform NEN-EN 13948. Het uitgangspunt bij dakbegroeiingen is altijd een wortelwerende toplaag. Bij bestaande bouw kan dit dan betekenen dat er eerst een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Een dakbedekking van een paar jaar oud voorziet men in de praktijk niet van een nieuwe toplaag. Dit is te kostbaar en heeft ook weinig toegevoegde waarde. In zo'n geval is een wortelwerende folie een prima oplossing. In alle andere gevallen heeft een wortel werende dakbedekking de voorkeur en is feitelijk ook goedkoper dan een aparte folie.

Opmerking: Wortelwerendheid wordt vastgelegd in een KOMO-attest-met-productcertificaat of een rapport van een Europees erkend instituut (notified laboratory). Dit wordt bepaald door de dakbedekking gedurende een periode van twee jaar te testen in een bak met een agressief wortelende plant (vuurdoorn). Als na de twee jaar de dakbedekking nog intact is, wordt deze wortelwerend beschouwd voor de desbetreffende testplant. Beplantingen die een agressievere wortelgroei hebben dan de testplant mogen daarom niet toegepast worden.”

Block: Wordt het groendak geplaatst op een bestaande dakbedekking, die niet wortelwerend is, dan levert Sempergreen een wortelwerende folie, om aan te brengen op de dakbedekking.

Meer informatie en hulp bij renovatiedaken

Is er toch nog iets onduidelijk of betreft het een renovatiedak? Neem dan contact op met ons salesteam. Zij helpen je graag verder!

Contact