Korzyści jakie daje zielony dach

Zielony dach posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Należą do nich m.in. gromadzenie wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, udział w oszczędnościach energetycznych, jak również zwiększona rożnorodość gatunkowa w miastach. Ponadto, zielone dachy stanowią część budownictwa odpornego na zamiany klimatyczne. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi niż gdyby przebywali w szarym, betonowym. Poniżej, przybliżymy poszczególne korzyści jakie niosą ze sobą zielone dachy.

Gromadzenie wody deszczowejGromadzenie wody deszczowej

Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinej, podłożu i warstwie drenującej. Opóźnia odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje także przez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz ryzyko powodzi.

 

Oczyszczanie powietrzaOczyszczanie powietrza

Rośliny w zielonym dachu filtrują pyły zawieszone w powietrzu oraz przetwarzają CO2 w tlen. Zielone dachy zdecydowanie przyczyniają się do oczyszczania powietrza.

 

Obniżenie temperatury otoczeniaObniżenie temperatury otoczenia

Rośliny pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite; tak więc pomaga to stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. W odniesieniu do warunków panujących we wnętrzach oznacza to, że klimatyzacja nie musi pracować tak intensywnie, a to z kolei przekłada się na oszczędność energii. I tu również widać dodatkowy, pozytywny wpływ na klimat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku oraz na temperaturę w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w mieście o 3°C.

 

Zielone dachy zwiekszają efektywność działania paneli słonecznych

Zielone dachy zwiekszają efektywność działania paneli słonecznych

Zielony dach przyczynia się do obniżenia temperatury panującej na dachu. Dzięki chłodniejszemu dachowi, zwiększa się efektywność pracy paneli słonecznych, co pozwala na redukcję ogólnych kosztów energii.

 

Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniuZmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

Zielony dach jest niczym bariera dźwiękowa dla budynku. Pochłania hałas, tak więc tworzy cichsze otoczenie, zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.

 

Przedłużenie trwałości dachuPrzedłużenie trwałości dachu

Zielony dach chroni pokrycie dachowe przed wpływami zewnętrznymi, takimi jak wahania temperatury, słońce, deszcz i wiatr. Dwu- lub trzykrotnie przedłuża żywotność dachu, do 60 lat lub nawet dłużej. Inwestycja w zielony dach zwraca się w ciągu od 8 do 21 lat.

 

Podniesienie rynkowej wartości budynkuPodniesienie rynkowej wartości budynku

Naturalny i zrównoważony wygląd, w połączeniu z obniżeniem kosztów energii i przedłużeniem trwałości dachu oznacza wzrost rynkowej wartości nieruchomości.

 

Zwiększenie bioróżnorodnościZwiększenie bioróżnorodności

Różne gatunki rozchodników, ziół, traw i roślin żywicielskich, stanowią wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów. Szczególne znaczenie ma to w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.

 

Utworzenie warstwy ognioodpornejUtworzenie warstwy ognioodpornej

Cechą naturalną roślin jest zawartość w nich dużej ilości wilgoci. Zielony dach umożliwia stworzenie naturalnej warstwy ognioodpornej na budynku mieszkalnym bądź biurowcu.


Wzrost poziomu dobrego samopoczuciaWzrost poziomu dobrego samopoczucia

Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na poziom samopoczucia. Zielone środowisko uspokaja oraz przyczynia się do redukcji stresu.

 

Tworzenie uzdrawiającego środowiskaTworzenie uzdrawiającego środowiska

Zieleń przyspiesza proces zdrowienia pacjentów, co przyczynia się do krótszych pobytów w szpitalu. W zielonym otoczeniu zwiększa się odporność na ból. Tego typu otoczenie nazywane jest również „środowiskiem uzdrawiającym”

 

Pobudzanie kontaktów społecznychWięcej kontaktów społecznych to zmniejszona ilość aktów wandalizmu

Praca lub mieszkanie w zielonym otoczeniu jednoczy ludzi. Zielone środowisko podnosi poziom postrzegania i doświadczania go przez odbiorcę . Ma to pozytywny wpływ na spójność społeczną w najbliższym otoczeniu. Obszary charakteryzujące się większą powierzchnią zieleni rzadziej cierpią z powodu aktów agresji, przemocy czy wandalizmu.

 

Już zieloneJuż zielone, mniej zabiegów pielęgnacyjnych

Wykorzystując maty wegetacyjne, można stworzyć zielony dach, który od razu zachwyca swoim kolorem. Maty takie są bowiem wstępnie obsadzone roslinnością, która, w momencie dostawy, pokrywa je w co najmniej 90%. Oznacza to również, że chwasty nie mają wielkich szans by się na nich zadomowić, zabiegi pielęgnacyjne zaś, są minimalne. 

 

Oszczędność czasu i pieniędzyOszczędność czasu i pieniędzy

W porównaniu do tworzenia zielonego dachu poprzez sadzenie pojedynczych roślin, ułożenie go z mat wegetacyjnych jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze do wykonania. Dalsze zabiegi pielęgnacyjne są ograniczone do minimum, co oznacza, iż można zoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy!

 
Zabezpieczenie przed erozjąZabezpieczenie przed erozją

W przypadku dachów, które są wystawione na silne działanie wiatru, prekultywowane maty wegetacyjne gwarantują, że podłoże nie odfrunie podczas np. burzy. Zielony dach posiada trwałą i odporną na erozję warstwę zewnętrzną.