Pielęgnacja dachów zielonych

Ekstensywny różnorodny biologicznie dach wymagana jedynie niewielkiej konserwacji. Jednak ogród na dachu nie można pozostawić samemu sobie. Wiąże się to z usunięciem nawianych chwastów i nawożeniem kilka razy do roku. Przy wykonywaniu konserwacji nie ma żadnego problemy z chodzeniem po roślinach. Są one wystarczająco silne, by nie przyniosło im to żadnych szkód. Poniżej omawiamy konserwację zarówno dachu z rozchodnika, jak i dachu różnorodnego biologicznie.

Doroczna konserwacja dachu z rozchodnika

1. Kontrola dachu

Kontrolę należy przeprowadzać przynajmniej 2 razy do roku. Należy sprawdzić, czy nie ma nawianych chwastów, które należy usunąć ręcznie. Najlepiej przeprowadzić kontrolę wiosną i jesienią. Odradzamy stosowanie chemicznych środków ochrony, które mogą niekorzystanie działać na różnorodność biologiczną. Należy przeprowadzić następnie kontrolę systemu odprowadzania wody. Usunąć w razie potrzeby nawiane liście.

Liczba kontroli zależy od wielkości terenów zielonych otaczających dach.

2. Nawożenie

Ekstensywny zielony dach należy 2 razy do roku nawozić. Najlepszą porą do nawożenia dachu z rozchodnika jest koniec kwietnia i początek września. Nawożenie zapewnia równomierne zaopatrzenie w substancje odżywcze, co wpływa na zdrowe i silne rośliny.

Sempergreen w swoim asortymencie posiada zarówno nawozy mineralne, jak i organiczne. Więcej informacji na temat naszych nawozów można znaleźć pod linkiem poniżej.

Więcej informacji na temat nawozów służących do konserwacji >

3. Podlewanie

Dobrze ukorzeniony dach z rozchodnika nie wymaga podlewania. Wyłącznie w bardzo suchych warunkach istnieje konieczność podlania zielonego dachu.

Klikając na poniższy przycisk można pobrać porady dotyczące konserwacji dachu z rozchodnika.

Porady związane z konserwacją dachu z rozchodnika 

 

Doroczna konserwacja dachu różnorodnego biologicznie

Konserwacja różnorodnego biologicznie dachu, na którym zastosowano maty z rozchodnikiem w połączeniu z ziołami, trawami i kwiatami ujęta jest w innej wytycznej. Poniżej można pobrać zalecenia związane z konserwacją różnorodnego biologicznie dachu.

Porady związane z konserwacją różnorodnego biologicznie dachu