Korzyści jakie dają zielone okrywy gruntowe

Zielone okrywy gruntowe przynoszą szereg korzyści zarówno środowisku, jak i społeczeństwu. Gromadzą wodę, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę otoczenia oraz zwiększają różnorodność gatunkową w miastach. Zieleń w mieście to część budownictwa odpornego na zmiany klimatyczne. Co więcej, ludzie są zdecydowanie szczęśliwsi w zielonym otoczeniu, niż w szarym, betonowym. Poniżej przedstawiamy korzyści jakie dają zielone okrywy gruntowe. 

Gromadzenie wodyGromadzenie wody

W momencie zastąpienia kostki brukowej roślinnością, zielone powierzchnie zaczynają pochłaniać wodę. Powoduje to opóźnienie w odprowadzaniu wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie takiej wody oraz częściowe jej odparowanie przez rośliny. Wszystko to pomaga wyrównać poziom wód gruntowych, obniżyć obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszyć zagrożenie powodziowe.
 

Obniżenie temperatury otoczeniaObniżenie temperatury otoczenia

Rośliny pochłaniają światło słoneczne, absorbują 50%, natomiast odbijają 30%. Przyczynia się to do stworzenia chłodniejszego i przyjemniejszego klimatu w mieście; obniżenie temperatury możliwe jest nawet o 3°C.

 

Oczyszczanie powietrzaOczyszczanie powietrza

Rośliny filtrują pyły znajdujące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Tak więc, zielone okrywy gruntowe znacząco przyczyniają się do oczyszczania powietrza.

 

Redukcja hałasu w otoczeniuRedukcja hałasu w otoczeniu

Zielone okrywy gruntowe redukują hałas w tętniacych życiem miejscach, takich jak miasta. Tworzą cichsze środowisko, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

 

Efekt uspokajania ruchu drogowego

Efekt uspokajania ruchu drogowego

Ze względu na swój urokliwy wygląd, właściwie skunstruowane oraz zadbane ronda i parkingi mają efekt uspokajania ruchu drogowego. Są one nie tylko miłe dla oka, sprawiają, że ruch odbywa się w sposób bezpieczniejszy.

 

Zwiększenie bioróżnorodnościZwiększenie bioróżnorodności

Zielone okrywy gruntowe stanowią miejsce schronienia dla ptaków, motyli i owadów; jest to istotne szczególnie w miastach, gdzie najwięcej jest betonu i asfaltu.

 

Podniesienie poziomu dobrego samopoczuciaPodniesienie poziomu dobrego samopoczucia

Mieszkanie i praca w zielonym otoczeniu mają niezwykle pozytywny wpływ na dobre samopoczucie. Zieleń oznacza relaks i obniżenie poziomu stresu.

 

Tworzenie uzdrawiającego środowiskaTworzenie uzdrawiającego środowiska

Zieleń przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów, co bezpośrednio przekłada się na krótszy pobyt w szpitalu. Ich odporność na ból natomiast, zwiększa się. Takie otoczenie nazywane jest rownież “środowiskiem uzdrawiającym”.


Pobudzenie kontaktów społecznychWięcej kontaktów społecznych, mniej aktów wandalizmu

Praca czy przebywanie w zielonym otoczeniu zbliża ludzi. Zielone środowisko podnosi poziom postrzegania i doświadczania rzeczywistości przez daną osobę. Ma to niezwykle korzystny wpływ na spójność społeczną w najbliższej okolicy. Obszary z wiekszą ilością zieleni rzadziej cierpią z powodu aktów agresji, przemocy czy wandalizmu.

  
Już zieloneJuż zielone, wymagające niewielkiej pielęgnacji

Maty wegetacyjne umożliwiają natchmiastowe ułożenie zielonej okrywy gruntowej. Są one starannie obsadzone roślinnością i w momencie dostawy, rośliny pokrywają je w co najmniej 95%. Oznacza to, że chwasty nie mają wielkich szans na przetrwanie; ich pielęgnacja ograniczona jest do minimum. 
 

Oszczędność czasu i pieniędzyOszczędność czasu i pieniędzy

W przeciwieństwie do obsadzania okrywy gruntowej pojedynczymi egzemplarzami roślin, rozłożenie zielonej okrywy gruntowej w postaci maty wegetacyjnej jest niezwykle łatwe i szybkie do wykonania. Co więcej, dalsze zabiegi pielęgnacyjne są minimalne. To oszczędza ogromne ilości czasu!

 
Nie ma potrzeby dodawania nowych roślinNie ma potrzeby dodawania nowych roślin

Usuwanie chwastów, spulchnianie podłoża i sadzenie nowych roślin jest niezwykle czasochłonne i pracochłonne, ponadto jest również kosztownym rozwiązaniem. Z racji tego, iż maty pokryte są roślinnością w 95% w momencie dostawy, chwasty nie mają wielkich szans na przeżycie. Maty są starannie prekultywowane, tak więc szanse na istnienie pustych przestrzeni są wręcz znikome.

 

Ochrona przed erozjąOchrona przed erozją

Umieszczone na nasypach, prekultywowane maty wegetacyjne zabezpieczają glebę przed wypłukaniem jej w trakcie opadów deszczu. Maty takie stanowią solidną warstwę przeciwdziałającą erozji.