Karolinska sjukhuset

 • Karolinska sjukhuset 1
 • Karolinska sjukhuset 2
 • Karolinska sjukhuset 3
 • Karolinska sjukhuset 4
 • Karolinska sjukhuset 5
 • Karolinska sjukhuset 6
 • Karolinska sjukhuset 7
 • Karolinska sjukhuset 8
 • Karolinska sjukhuset 1
 • Karolinska sjukhuset 2
 • Karolinska sjukhuset 3
 • Karolinska sjukhuset 4
 • Karolinska sjukhuset 5
 • Karolinska sjukhuset 6
 • Karolinska sjukhuset 7
 • Karolinska sjukhuset 8
 • Om det här projektet
 • Produkter som används

Karolinska är ett av de första universitetssjukhusen som tilldelats LEED-guldcerifikatet. Den nya byggnaden har även tilldelats miljöcertifikatet Miljöbyggnad Guld som tilldelas av Swedish Green Building Council. Detta supermoderna sjukhus har designats av Tengbom Architects och byggts av Skanska och här läggs fokus på patienterna. Sjukhuset är täckt av över 20 000 m2 med gröna tak som har visat sig ha en positiv påverkan på vårt välmående.

Regnvattenshantering och effektiv energihantering

Sjukhuset har en yta på ca 330 000 kvm, innehåller 730 patientrum och 35 operationssalar. Det är det största projektet som utförts i samarbete med både offentliga och privata aktörer och är Sveriges mest avancerade BIM-projekt hittills. Projektet utfördes i enlighet med strikta miljömässiga krav. De gröna taken med sedummattor från Sempergreen spelar en väsentlig roll inom detta och tillhandahåller avancerade egenskaper för att hantera regnvatten och energi på ett effektivt sätt. Byggnadens totala kostnader för el, värme och luftkonditionering ligger på 110 kWh/m2 per år, vilket är nästan hälften av de flesta andra sjukhus. 99,7 % av energi kommer ifrån förnybara källor med låga koldioxidutsläpp.

Helande miljöer

Tilläggen av grönskan i designen visar tydligt på sjukhusets patientfokus. Forskningen har visat att gröna miljöer har positiv påverkan på patienternas psykiska och fysiska välmående. Gröna miljöer kallas därför ibland för ’healing environment’. Det gynnar inte bara patienterna utan även vårdpersonalen och besökarna.

Foton med upphovsrätt: Tengbom Architects / Sempergreen