Kungens Kurva

 • Kungens Kurva 1
 • Kungens Kurva 2
 • Kungens Kurva 3
 • Kungens Kurva 4
 • Kungens Kurva 5
 • Kungens Kurva 1
 • Kungens Kurva 2
 • Kungens Kurva 3
 • Kungens Kurva 4
 • Kungens Kurva 5
 • Om det här projektet
 • Produkter som används
 • Liknande projekt

I Kungens Kurva, söder om Stockholm, har 13 000 kvadratmeter grön marktäckning lagts ut på tunneltaket, vid mynningen till den nya tunneln. Tunnlarna är en del av det omfattande infrastruktursprojektet genom Stockholm som utförs av Trafitverket, kallat E4 Förbifart Stockholm. Sempergreen Sedums marktäckning användes både för sluttningarna och för tunnelns böjda utsida, som byggdes av Skanska Sverige.

Samtidigt som växterna ger trafikanterna en trevlig och färgglad utsikt så binder de koldioxid och partiklar. Jämfört med en grå infrastruktur så ger den gröna marktäckningen bättre dränering, så att marken kan ta upp mer regnvatten under häftiga skurar. Användningen av mer grön infrastruktur i Stockholm är en del av stadens miljöprogram, som har till syfte att anpassa staden efter klimatförändringarna och utöka den biologiska mångfalden.

Lite underhåll, stor effekt

Med de förodlade Sempergreen Sedummatta ger placeringen på platta, sluttande eller böjda ytor en omedelbar grön effekt. Eftersom sedum är en mycket stark växt som passar i en mängd olika klimat så krävs inget omfattande eller regelbundet underhåll, vilket sparar både tid och möda. Här kan du läsa mer om vår gröna marktäckning och om deras fördelar för infrastrukturprojekt.

Kungens Kurva

Anlagt av: EurotemaGreen / Sempergreen Sweden

Foton: Takfix, Sempergreen & Trafikverket