Vandhåndtering med grønne tage

Rundt omkring i verden forekommer der flere og flere oversvømmelser. Især regnbygernes intensitet i kombination med længere tørre perioder får dele af verden til at opleve oversvømmelser under kraftige regnskyl. Oversvømmelserne i 2021 i lande som Storbritannien, Holland, USA og Australien samt skybruddet i Storkøbenhavn i 2011 er eksempler herpå. Med over 25 års erfaring har Sempergreen skabt forskellige løsninger, der kan hjælpe med regnvandshåndtering. 

Vandhåndtering med grøn infrastruktur

Blågrønne tagløsninger opsamler vandet på taget og forsinker afstrømningen til gader og kloaksystemer og hjælper derfor til med at forhindre bymæssige oversvømmelser. Efter oversvømmelserne blev Københavns klimatilpasningsplan og Skybrudshåndteringsplan implementeret, og de inkluderer f.eks. brug af grønne tage til at opfange regnvand og til at reducere mængden af vand, der umiddelbart løber ned på gade- eller spildevandsniveau.

Der findes forskellige former for sedumtage og taghaver, der kan hjælpe med at opfange og inddæmme regnvand. Afhængigt af mængden af vand, der skal kunne inddæmmes i dit projekt, og afhængigt af tagkonstruktionen kan du vælge mellem et almindeligt grønt tag, et Detention Roof eller et Retention Roof.

Almindelige grønne tage

Grønne tage opfanger vand i planterne samt i det underliggende substrat og drænlag. Taghaver med et tykkere substratlag kan opfange mere vand. Vores traditionelle grønne tag kan f.eks. absorbere omkring 25 l/m², mens vores biodiversitetstagsystem kan nå en kapacitet på 50 l/m². Vandet vil derefter vende tilbage til atmosfæren gennem fordampning eller vil langsomt blive frigivet til kloaksystemet.

Hvis du gerne vil vide mere om grønne tage generelt, så kan du læse mere her. 
 

Detention Roof: letvægtsløsning til tag med hældning på op til 2 grader

Sempergreen Detention Roof er et gennemprøvet og innovativt koncept for grønne tage, der i modsætning til Retention Roof også kan anvendes på eksisterende bygninger. Dette skyldes, at Detention Roof er et letvægtssystem til grønne tage, der også kan monteres på tag med en hældning på op til 2°.

Som ved et almindeligt grønt tag har planterne og substratlaget i Detention Roof en vandinddæmmende effekt. Takket være det unikke konstruktionslag kan Detention Roof dog fuldt ud fungere som buffer ved nye regnskyl, selv når det er mættet, og kan dræne vandet væk på en kontrolleret måde, hvorved man kan minimere risikoen for oversvømmelse. Du kan finde flere informationer på detentionroof.com.

DOWNLOAD TEKNISKE TEGNINGER

Kunne du tænke dig at se et eksempel på, hvordan man lægger et Detention Roof? Tag engang et kig på dette tag på Vrumonas kontorer i Holland

Retention Roof: til fladt tag uden fald

Retention Roof er en populær vandinddæmningsløsning til nybyggede projekter med helt flade tage. Vandet opsamles i det nederste lag i dette grønne tagsystem og kan om nødvendigt drænes væk. Sempergreen tilbyder forskellige Retention Roof-systemer: Udover sedumplanter er det også muligt at dække taget med vegetation som f.eks. urter, vilde blomster eller værts- og nektarplanter, hvilket øger den økologiske værdi. Dette vandinddæmmende system til grønne tage kan også bruges i kombination med solpaneler.

DOWNLOAD TEKNISKE TEGNINGER

Sempergreen Retention Roof systems
Vi forklarer mere om vores grønne biodiversitetstage her.
 

Webinaret 'Innovation til fremtidssikrede byer'

I oktober 2021 afholdt vi et webinar om effektive klimatilpasningsstrategier for byer med henblik på at mindske oversvømmelser i byerne i fremtiden. Mens Dr. Anna Zakrisson diskuterede årsagerne til og konsekvenserne af stigningen i ekstreme vejrfænomener, præsenterede hun nogle videnskabelige løsninger, der kan afbøde de problemer, som vejret vil forårsage i fremtiden. 

Du kan se webinaret her!

Webinar Innovation for Future-proof cities