Dränering

DräneringDräneringslagret spelar en viktig roll i hur det gröna takets struktur fungerar överlag. Det skapar en buffert för vattnet och gör även att överflödigt vatten kan rinna av. Under torra perioder kan vattnet som lagras återabsorberas av växtlagret ovanför. Dräneringen bidrar även till bra luftning av växtrötterna.

Användning

Valet av dränering beror på takets struktur. Vi ger dig gärna råd om vilken lösning som är bäst för just ditt gröna tak.

Kontakta oss