Takjordssubstrat

TakjordssubstratTakjordssubstratet är det växtmedium som de gröna takväxterna växer på. En speciell blandning finns tillgänglig för alla typer av grönt tak, vare sig det är extensivt eller intensivt. Det här speciellt utformade takjordssubstratet ser till att varje lager växtlighet får rätt näring, trots att jordlagret har en begränsad tjocklek.

Användning

Takjordssubstratet är en näringsrik jord med god dränering som passar för en mängd olika typer av växtlighet. Takjordssubstratet produceras i enlighet med FLL-riktlinjerna. Beroende på systemets struktur kan takjordssubstratet användas för gröna tak vars taknock har en lutning på upp till 45 grader.

Leverans och installation

Takjordssubstratet finns tillgängligt i påsar, stora påsar eller löst och appliceras med spade eller blåses på taket. Vi informerar dig gärna om vilket takträdgårdssubstrat som är mest lämpligt för just ditt gröna tak.

kontakta oss