Fleecefiltermatta

FleecefiltermattaEn fleecefiltermatta separerar dräneringslagret från takjordssubstratet i det gröna takets struktur. Den förhindrar att små jordpartiklar fyller upp dräneringslagret. På det viset hålls dräneringslagrets vattenbuffertfunktion intakt ännu längre.


Material

Fleecefiltermattan tillverkas av polypropen och finns tillgänglig i olika grader, beroende på den vattengenomtränglighet som krävs.

Användning

Fleecefiltermattan kan användas på tak med en lutning på upp till 45 grader.

Beställ nu    Hämta faktablad