Sedum­kantstödslist

Sedum-/kantstödslistSedum-/kantstödslisten är en L-list som fungerar som en kantdekoration för tak som inte har en fotplåt. 

Användning

Sedum-/kantstödslister kan limmas fast på taket med ett universallim, som kan beställas samtidigt som andra produkter, om det behövs. Listerna kan fästas med de kopplingsdon som tillhandahålls. Kopplingsdonen är placerade inuti sedum-/kantstödslisten och syns därför inte.

Beställ nu    Hämta faktablad